Досие

 • “Авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: „ОТВОДНЯВАНЕ НА ПАРК „КУБА“ ПО УЛ.“ГАБРОВО“ И УЛ.“ДУНАВ“ в гр. Хасково

 • Поръчка №: 00211-2019-0033
 • АОП №: 00211-2019-0033
 • Вид поръчка: Договаряне без предварително обявление
 • Обект на поръчката: „Услуга“
 • Публикувана на: 01.08.2019
 • Статус:

  Прекратена

 • Срок за подаване на оферти: 19.08.2019
 • Срок за достъп до документация: 19.08.2019

Документи към поръчката (6 бр.)