Досие

 • „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор на обекти на образователната инфраструктура: „Ремонт и реконструкция на съществуваща спортна площадка за футбол и баскетбол в двора на ЕГ „Проф. Д-р Асен Златаров“, „Ремонт и реконструкция на съществуваща спортна площадка за волейбол и баскетбол в двора на ОУ „Христо Смирненски“, гр. Хасково“, „Ремонт и реконструкция на дворно пространство на СУ „Васил Левски“, гр. Хасково“

 • Поръчка №: 00211-2019-0024
 • АОП №: 00211-2019-0024
 • Вид поръчка: Открита процедура
 • Обект на поръчката: „Услуга“
 • Публикувана на: 27.06.2019
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 30.07.2019
 • Срок за достъп до документация: 30.07.2019
 • АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9...

Документи към поръчката (16 бр.)