Досие

 • „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в Община Хасково и улиците в населените места на Община Хасково през сезон 2017-2018 година по обособени позиции”

 • Поръчка №: 00211-2017-0046
 • АОП №: 00211-2017-0046
 • Вид поръчка: Открита процедура
 • Обект на поръчката: „Услуга“
 • Публикувана на: 13.09.2017
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 18.10.2017
 • Срок за достъп до документация: 18.10.2017

Документи към поръчката (21 бр.)