Досие

 • Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ДГ 3 "Зорница" - сграда "Незабравка", ул. "Добруджа" 59, гр. Хасково

 • Поръчка №: 00211-2017-0051
 • АОП №: 00211-2017-0051
 • Вид поръчка: Открита процедура
 • Обект на поръчката: „Строителство“
 • Публикувана на: 17.11.2017
 • Статус:

  Прекратена

 • Срок за подаване на оферти: 20.12.2017
 • Срок за достъп до документация: 20.12.2017

Документи към поръчката (9 бр.)