Досие

 • „Закупуване на високопроходим автомобил за охрана и стопанисване на горските територии, собственост на Община Хасково“

 • Поръчка №: 00211-2017-0045
 • АОП №: 00211-2017-0045
 • Вид поръчка: Публично състезание
 • Обект на поръчката: „Доставка“
 • Публикувана на: 12.09.2017
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 03.10.2017
 • Срок за достъп до документация: 03.10.2017

Документи към поръчката (13 бр.)