Досие

 • „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Хасково по 10 обособени позиции”

 • Поръчка №: 00211-2018-0017
 • АОП №: 00211-2018-0017
 • Вид поръчка: Открита процедура
 • Обект на поръчката: „Строителство“
 • Публикувана на: 28.02.2018
 • Статус:

  Отворена

 • Срок за подаване на оферти: 29.08.2018
 • Срок за достъп до документация: 29.08.2018

Документи към поръчката (34 бр.)