Досие

 • „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Хасково по обособени позиции”

 • Поръчка №: 00211-2017-0028
 • АОП №: 00211-2017-0028
 • Вид поръчка: Открита процедура
 • Обект на поръчката: „Строителство“
 • Публикувана на: 30.06.2017
 • Статус:

  Отворена

 • Срок за подаване на оферти: 03.08.2017
 • Срок за достъп до документация: 03.08.2017

Документи към поръчката (37 бр.)