Досие

 • „Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с газификация на котелни помещения и частичен ремонт на отоплителна инсталация – подмяна на отоплителни тела радиатори и тръбна разпределителна мрежа по обособени позиции“

 • Поръчка №: 9067839
 • АОП №:
 • Вид поръчка: Събиране на оферти с обява
 • Обект на поръчката: „Строителство“
 • Публикувана на: 30.08.2017
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 25.09.2017
 • Срок за достъп до документация: 25.09.2017

Документи към поръчката (10 бр.)