Досие

 • "Ремонт на сгради на Община Хасково по обособени позиции"

 • Поръчка №: 00211-2017-0056
 • АОП №: 00211-2017-0056
 • Вид поръчка: Публично състезание
 • Обект на поръчката: „Строителство“
 • Публикувана на: 13.12.2017
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 18.01.2018
 • Срок за достъп до документация: 18.01.2018

Документи към поръчката (18 бр.)