Досие

 • „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ПС „Смокини“ към ОП „Спорт и отдих“ Община Хасково по обособени позиции“

 • Поръчка №: 00211-2018-0020
 • АОП №: 00211-2018-0020
 • Вид поръчка: Публично състезание
 • Обект на поръчката: „Доставка“
 • Публикувана на: 14.03.2018
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 04.04.2018
 • Срок за достъп до документация: 04.04.2018

Документи към поръчката (41 бр.)