Досие

 • „Доставка и монтаж на художествено осветление и звукотехническо оборудване за нуждите на Образцово народно читалище „Заря - 1858“ - Хасково и доставка и монтаж на мултимедия за нуждите на Драматично-куклен театър „Иван Димов“ – Хасково - в три обособени позиции“

 • Поръчка №: 00211-2018-0046
 • АОП №: 00211-2018-0046
 • Вид поръчка: Открита процедура
 • Обект на поръчката: „Доставка“
 • Публикувана на: 20.09.2018
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 12.11.2018
 • Срок за достъп до документация: 12.11.2018
 • АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9...

Документи към поръчката (23 бр.)