Досие

 • „РЕМОНТ НА МОНУМЕНТ „СВ. БОГОРОДИЦА“ – ГР. ХАСКОВО“

 • Поръчка №: 00211-2018-0012
 • АОП №: 00211-2018-0012
 • Вид поръчка: Публично състезание
 • Обект на поръчката: „Строителство“
 • Публикувана на: 08.02.2018
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 12.03.2018
 • Срок за достъп до документация: 12.03.2018

Документи към поръчката (12 бр.)