Досие

 • „Доставка на бетони, варови и циментови разтвори, изделия от бетон и цимент за нуждите на Общинско предприятие „Екопрогрес“, Община Хасково разделена на три обособени позиции“

 • Поръчка №: 00211-2020-0017
 • АОП №: 00211-2020-0017
 • Вид поръчка: Публично състезание
 • Обект на поръчката: „Доставка“
 • Публикувана на: 03.06.2020
 • Статус:

  Частично

 • Срок за подаване на оферти: 24.06.2020
 • Срок за достъп до документация: 24.06.2020
 • АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9...

Документи към поръчката (19 бр.)