Досие

 • “Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на сгради на територията на Община Хасково, обновявани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по обособени позиции"

 • Поръчка №: 00211-2018-0013
 • АОП №: 00211-2018-0013
 • Вид поръчка: Открита процедура
 • Обект на поръчката: „Услуга“
 • Публикувана на: 14.02.2018
 • Статус:

  Частично

 • Срок за подаване на оферти: 19.03.2018
 • Срок за достъп до документация: 19.03.2018

Документи към поръчката (23 бр.)