Досие

 • „Закупуване на асфалтови смеси и битумна емулсия за нуждите на ОП „Екопрогрес”, Община Хасково”

 • Поръчка №: 00211-2019-0005
 • АОП №: 00211-2019-0005
 • Вид поръчка: Публично състезание
 • Обект на поръчката: „Доставка“
 • Публикувана на: 11.02.2019
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 05.03.2019
 • Срок за достъп до документация: 05.03.2019
 • АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9...

Документи към поръчката (12 бр.)