Досие

 • „Дейности по осигуряване на публичност и визуализация по проект “Равни в старта“ финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/“

 • Поръчка №: 00211-2017-0052
 • АОП №: 00211-2017-0052
 • Вид поръчка: Открита процедура
 • Обект на поръчката: „Услуга“
 • Публикувана на: 17.11.2017
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 21.12.2017
 • Срок за достъп до документация: 21.12.2017

Документи към поръчката (14 бр.)