Досие

 • “Авторски надзор при изпълнение на СМР на строеж „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ДГ 3 "Зорница" - сграда "Незабравка", ул."Добруджа" 59, гр. Хасково“ по обособени позиции:

 • Поръчка №: 00211-2018-0018
 • АОП №:
 • Вид поръчка: Договаряне без предварително обявление
 • Обект на поръчката: „Услуга“
 • Публикувана на: 27.02.2018
 • Статус:

  Отворена

 • Срок за подаване на оферти: 20.03.2018
 • Срок за достъп до документация: 20.03.2018

Документи към поръчката (13 бр.)