Досие

 • "Изпълнение на СМР за „Образцово Народно читалище Заря 1858“ гр.Хасково по обособени позиции"

 • Поръчка №: 00211-2018-0009
 • АОП №: 00211-2018-0009
 • Вид поръчка: Публично състезание
 • Обект на поръчката: „Строителство“
 • Публикувана на: 31.01.2018
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 01.03.2018
 • Срок за достъп до документация: 01.03.2018

Документи към поръчката (25 бр.)