Досие

 • „Закупуване на 2 броя леки автомобила тип „комби“/“хечбек“ за нуждите на Община Хасково“

 • Поръчка №: 00211-2017-0057
 • АОП №: 00211-2017-0057
 • Вид поръчка: Публично състезание
 • Обект на поръчката: „Доставка“
 • Публикувана на: 13.12.2017
 • Статус:

  Прекратена

 • Срок за подаване на оферти: 05.01.2018
 • Срок за достъп до документация: 05.01.2018

Документи към поръчката (8 бр.)