Досие

 • „Възстановяване на озеленени площи и изграждане на площадки за игра и спорт в град Хасково по обособени позиции“

 • Поръчка №: 00211-2017-0047
 • АОП №: 00211-2017-0047
 • Вид поръчка: Открита процедура
 • Обект на поръчката: „Строителство“
 • Публикувана на: 05.10.2017
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 07.11.2017
 • Срок за достъп до документация: 07.11.2017

Документи към поръчката (51 бр.)