Досие

 • „Денонощна физическа охрана на сгради и имущество на Община Хасково“

 • Поръчка №: 00211-2017-0030
 • АОП №:
 • Вид поръчка: Открита процедура
 • Обект на поръчката: „Услуга“
 • Публикувана на: 06.07.2017
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 08.08.2017
 • Срок за достъп до документация: 08.08.2017

Документи към поръчката (17 бр.)