Досие

 • „Закупуване на 2 броя фабрично нови леки автомобили, с брой места 4+1, за нуждите на общинска администрация”

 • Поръчка №: 00211-2020-0019
 • АОП №: 00211-2020-0019
 • Вид поръчка: Публично състезание
 • Обект на поръчката: „Доставка“
 • Публикувана на: 05.06.2020
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 29.06.2020
 • Срок за достъп до документация: 29.06.2020
 • АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9...

Документи към поръчката (12 бр.)