Досие

 • „Закупуване на 2 броя нови леки автомобили, с брой места 4+1 за нуждите на общинска администрация по проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" - гр. Хасково”

 • Поръчка №: 00211-2019-0025
 • АОП №: 00211-2019-0025
 • Вид поръчка: Публично състезание
 • Обект на поръчката: „Доставка“
 • Публикувана на: 25.06.2019
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 16.07.2019
 • Срок за достъп до документация: 16.07.2019
 • АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9...

Документи към поръчката (13 бр.)