Досие

 • „Ремонтни работи на общинската пътна мрежа в Община Хасково през 2017 година"

 • Поръчка №: 00211-2017-0033
 • АОП №:
 • Вид поръчка: Открита процедура
 • Обект на поръчката: „Строителство“
 • Публикувана на: 17.07.2017
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 18.08.2017
 • Срок за достъп до документация: 18.08.2017

Документи към поръчката (13 бр.)