Досие

 • „Закупуване на 1 брой употребяван лек автомобил, с брой места 4+1 за нуждите на ОП „Спорт и отдих“

 • Поръчка №: 00211-2019-0028
 • АОП №: 00211-2019-0028
 • Вид поръчка: Публично състезание
 • Обект на поръчката: „Доставка“
 • Публикувана на: 10.07.2019
 • Статус:

  Прекратена

 • Срок за подаване на оферти: 31.07.2019
 • Срок за достъп до документация: 31.07.2019
 • АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9...

Документи към поръчката (6 бр.)