Досие

 • „Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите от Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми от квотата на Община Хасково“

 • Поръчка №: 00211-2019-0037
 • АОП №: 00211-2019-0037
 • Вид поръчка: Открита процедура
 • Обект на поръчката: „Услуга“
 • Публикувана на: 12.09.2019
 • Статус:

  Прекратена

 • Срок за подаване на оферти: 16.10.2019
 • Срок за достъп до документация: 16.10.2019
 • АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9...

Документи към поръчката (6 бр.)