Досие

 • „Дейности по осигуряване на публичност, информация и комуникация на проекти финансирани от Европейския съюз по обособени позиции“

 • Поръчка №: 00211-2019-0002
 • АОП №: 00211-2019-0002
 • Вид поръчка: Открита процедура
 • Обект на поръчката: „Услуга“
 • Публикувана на: 18.01.2019
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 21.02.2019
 • Срок за достъп до документация: 21.02.2019
 • АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9...

Документи към поръчката (20 бр.)