Досие

 • „РЕМОНТ НА ДОМ НА ПОКОЙНИКА, КВ. МАКЕДОНСКИ, ГР. ХАСКОВО“

 • Поръчка №: 00211-2019-0030
 • АОП №: 00211-2019-0030
 • Вид поръчка: Публично състезание
 • Обект на поръчката: „Строителство“
 • Публикувана на: 24.07.2019
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 15.08.2019
 • Срок за достъп до документация: 15.08.2019
 • АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9...

Документи към поръчката (19 бр.)