Досие

 • „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. Хасково“, строеж „Изграждане на напорен водопровод от кранова шахта на напорен водопровод от ПС “Северна зона“ и ПС “Извора“ до водоем 30000 м3“

 • Поръчка №: 00211-2018-0008
 • АОП №: 00211-2018-0008
 • Вид поръчка: Открита процедура
 • Обект на поръчката: „Строителство“
 • Публикувана на: 31.01.2018
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 06.03.2018
 • Срок за достъп до документация: 06.03.2018

Документи към поръчката (18 бр.)