Досие

 • „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Хасково, общински предприятия и второстепенни разпоредители с бюджет”

 • Поръчка №: 00211-2018-0011
 • АОП №: 00211-2018-0011
 • Вид поръчка: Публично състезание
 • Обект на поръчката: „Доставка“
 • Публикувана на: 06.02.2018
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 28.02.2018
 • Срок за достъп до документация: 28.02.2018

Документи към поръчката (15 бр.)