Досие

 • "Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ДГ 3 "Зорница" - сграда "Незабравка", ул."Добруджа" 59, гр. Хасково"

 • Поръчка №: 00211-2018-0004
 • АОП №: 00211-2018-0004
 • Вид поръчка: Открита процедура
 • Обект на поръчката: „Строителство“
 • Публикувана на: 18.01.2018
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 23.02.2018
 • Срок за достъп до документация: 23.02.2018

Документи към поръчката (17 бр.)