Списък с поръчки

Предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ „ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА С. МАСЛИНОВО – ІІ – РИ ЕТАП“ Поръчка №: 00211-2017-0048 Статус: Възложена Публикувана на: 30.10.2017 Отваряне на: 06.12.2017 Срок подаване документи: 05.12.2017 Срок достъп до документация: 05.12.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Обслужване, ремонт и поддръжка на автопарка на общинската администрация, общинските предприятия, звена на бюджетна издръжка“ Поръчка №: 9069148 Статус: Прекратена Публикувана на: 11.10.2017 Отваряне на: 24.10.2017 Срок подаване документи: 23.10.2017 Срок достъп до документация: 23.10.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект „Подпорна стена до 2,00м с местонахождение ПИ 77195.714.154 по КК на гр.Хасково /ул. „Черешово топче“/“ Поръчка №: 9069019 Статус: Възложена Публикувана на: 06.10.2017 Отваряне на: 24.10.2017 Срок подаване документи: 23.10.2017 Срок достъп до документация: 23.10.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Възстановяване на озеленени площи и изграждане на площадки за игра и спорт в град Хасково по обособени позиции“ Поръчка №: 00211-2017-0047 Статус: Възложена Публикувана на: 05.10.2017 Отваряне на: 08.11.2017 Срок подаване документи: 07.11.2017 Срок достъп до документация: 07.11.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в Община Хасково и улиците в населените места на Община Хасково през сезон 2017-2018 година по обособени позиции” Поръчка №: 00211-2017-0046 Статус: Възложена Публикувана на: 13.09.2017 Отваряне на: 19.10.2017 Срок подаване документи: 18.10.2017 Срок достъп до документация: 18.10.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Закупуване на високопроходим автомобил за охрана и стопанисване на горските територии, собственост на Община Хасково“ Поръчка №: 00211-2017-0045 Статус: Възложена Публикувана на: 12.09.2017 Отваряне на: 04.10.2017 Срок подаване документи: 03.10.2017 Срок достъп до документация: 03.10.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с газификация на котелни помещения и частичен ремонт на отоплителна инсталация – подмяна на отоплителни тела радиатори и тръбна разпределителна мрежа по обособени позиции“ Поръчка №: 9067839 Статус: Възложена Публикувана на: 30.08.2017 Отваряне на: 26.09.2017 Срок подаване документи: 25.09.2017 Срок достъп до документация: 25.09.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. Хасково“, подобект „Дублиране на кладенци“ по обособени позиции“ Поръчка №: 00211-2017-0044 Статус: Възложена Публикувана на: 21.08.2017 Отваряне на: 28.09.2017 Срок подаване документи: 27.09.2017 Срок достъп до документация: 27.09.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Доставка, монтаж и внедряване на система за видеонаблюдение и ситуационен център в град Хасково по определени точки“ Поръчка №: 00211-2017-0043 Статус: Прекратена Публикувана на: 21.08.2017 Отваряне на: 25.10.2017 Срок подаване документи: 24.10.2017 Срок достъп до документация: 24.10.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. Хасково“, подобект „Дублиране на кладенци“ по обособени позиции“ Поръчка №: 00211-2017-0042 Статус: Възложена Публикувана на: 18.08.2017 Отваряне на: 26.09.2017 Срок подаване документи: 25.09.2017 Срок достъп до документация: 25.09.2017 Виж подробности за поръчката