Списък с поръчки

Предмет: „Работи по подравняване на пътна настилка през 2019 година" Поръчка №: 00211-2019-0020 Статус: Възложена Публикувана на: 10.06.2019 Отваряне на: 03.07.2019 Срок подаване документи: 02.07.2019 Срок достъп до документация: 02.07.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обекти на образователната инфраструктура по обособени позиции“ Поръчка №: 00211-2019-0019 Статус: Възложена Публикувана на: 03.06.2019 Отваряне на: 02.07.2019 Срок подаване документи: 01.07.2019 Срок достъп до документация: 01.07.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Закупуване на употребявани леки автомобили по обособени позиции“ Поръчка №: 00211-2019-0018 Статус: Прекратена Публикувана на: 30.05.2019 Отваряне на: 12.06.2019 Срок подаване документи: 11.06.2019 Срок достъп до документация: 11.06.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Дейности по осигуряване на публичност, информация и комуникация на проект „Актуализиране на програма за качеството на атмосферния въздух на община Хасково“ Поръчка №: 00211-2019-0017 Статус: Възложена Публикувана на: 29.05.2019 Отваряне на: 02.07.2019 Срок подаване документи: 01.07.2019 Срок достъп до документация: 01.07.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Актуализиране на Програма за качеството на атмосферния въздух на община Хасково за периода 2021-2025 г.“ Поръчка №: 00211-2019-0016 Статус: Възложена Публикувана на: 27.05.2019 Отваряне на: 19.06.2019 Срок подаване документи: 18.06.2019 Срок достъп до документация: 18.06.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Поръчка №: 00211-2019-0015 Статус: Възложена Публикувана на: 23.05.2019 Отваряне на: 14.06.2019 Срок подаване документи: 13.06.2019 Срок достъп до документация: 13.06.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Доставка на електрически материали за нуждите на ОП „Екопрогрес“, Община Хасково” Поръчка №: 00211-2019-0014 Статус: Възложена Публикувана на: 22.05.2019 Отваряне на: 13.06.2019 Срок подаване документи: 12.06.2019 Срок достъп до документация: 12.06.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Доставка на товарни автомобили за нуждите на ОП „Екопрогрес““ Поръчка №: 9087775 Статус: Възложена Публикувана на: 23.04.2019 Отваряне на: 14.05.2019 Срок подаване документи: 13.05.2019 Срок достъп до документация: 13.05.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Ремонтни дейности на уличната инфраструктура в град Хасково и селата на Община Хасково през 2019 г. по обособени позиции“ Поръчка №: 00211-2019-0013 Статус: Възложена Публикувана на: 19.04.2019 Отваряне на: 14.05.2019 Срок подаване документи: 13.05.2019 Срок достъп до документация: 13.05.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Изпълнение на СМР на строеж: „Доизграждане на канализационна мрежа на кв. „Болярово“, Община Хасково“ Поръчка №: 00211-2019-0012 Статус: Възложена Публикувана на: 17.04.2019 Отваряне на: 10.05.2019 Срок подаване документи: 09.05.2019 Срок достъп до документация: 09.05.2019 Виж подробности за поръчката