Списък с поръчки

Предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в Община Хасково и улиците в населените места на Община Хасково през сезон 2019-2020 година по обособени позиции” Поръчка №: 00211-2019-0039 Статус: Възложена Публикувана на: 26.09.2019 Отваряне на: 31.10.2019 Срок подаване документи: 30.10.2019 Срок достъп до документация: 30.10.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Закупуване на 1 брой фабрично нов лек автомобил, с брой места 4+1, за нуждите на МКБППМН” Поръчка №: 00211-2019-0040 Статус: Възложена Публикувана на: 25.09.2019 Отваряне на: 09.10.2019 Срок подаване документи: 08.10.2019 Срок достъп до документация: 08.10.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Ремонт на ПС „Смокини“ Поръчка №: 00211-2019-0038 Статус: Възложена Публикувана на: 20.09.2019 Отваряне на: 04.10.2019 Срок подаване документи: 03.10.2019 Срок достъп до документация: 03.10.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите от Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми от квотата на Община Хасково“ Поръчка №: 00211-2019-0037 Статус: Прекратена Публикувана на: 12.09.2019 Отваряне на: 17.10.2019 Срок подаване документи: 16.10.2019 Срок достъп до документация: 16.10.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Закупуване на 1 брой фабрично нов, неупотребяван лек автомобил категория М1, с брой места 8+1 по проект „Подай ръка за нашите деца“ Поръчка №: 00211-2019-0036 Статус: Отворена Публикувана на: 03.09.2019 Отваряне на: 25.09.2019 Срок подаване документи: 24.09.2019 Срок достъп до документация: 24.09.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Закупуване на 1 брой фабрично нов лек автомобил, с брой места 4+1, за нуждите на МКБППМН” Поръчка №: 00211-2019-0035 Статус: Прекратена Публикувана на: 22.08.2019 Отваряне на: 05.09.2019 Срок подаване документи: 04.09.2019 Срок достъп до документация: 04.09.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ „ОТВОДНЯВАНЕ НА ПАРК „КУБА“ ПО УЛ.“ГАБРОВО“ И УЛ.“ДУНАВ“ В ГР.ХАСКОВО“ Поръчка №: Статус: Възложена Публикувана на: 06.08.2019 Отваряне на: 11.09.2019 Срок подаване документи: 10.09.2019 Срок достъп до документация: 10.09.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: “Авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: „ОТВОДНЯВАНЕ НА ПАРК „КУБА“ ПО УЛ.“ГАБРОВО“ И УЛ.“ДУНАВ“ в гр. Хасково Поръчка №: 00211-2019-0033 Статус: Прекратена Публикувана на: 01.08.2019 Отваряне на: 20.08.2019 Срок подаване документи: 19.08.2019 Срок достъп до документация: 19.08.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Изпълнение на СМР на строеж: „ОТВОДНЯВАНЕ НА ПАРК „КУБА“ ПО УЛ. „ГАБРОВО“ И УЛ. „ДУНАВ“ в гр. Хасково“ Поръчка №: 00211-2019-0032 Статус: Възложена Публикувана на: 31.07.2019 Отваряне на: 23.08.2019 Срок подаване документи: 22.08.2019 Срок достъп до документация: 22.08.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Избор на изпълнител за извършване на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т.(1 - 5) ЗУТ и изготвяне на технически паспорт съгласно чл.176а от ЗУТ, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ за три сгради в град Хасково Поръчка №: 00211-2019-0031 Статус: Възложена Публикувана на: 30.07.2019 Отваряне на: 21.08.2019 Срок подаване документи: 20.08.2019 Срок достъп до документация: 20.08.2019 Виж подробности за поръчката