Списък с поръчки

Предмет: „Ремонтни работи на уличната инфраструктура в град Хасково" Поръчка №: 00211-2017-0014 Статус: Възложена Публикувана на: 04.04.2017 Отваряне на: 11.05.2017 Срок подаване документи: 10.05.2017 Срок достъп до документация: 10.05.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: Доставка на пътно-маркировъчна машина за нуждите на ОП „Екопрогрес“ Поръчка №: 00211-2017-0013 Статус: Прекратена Публикувана на: 04.04.2017 Отваряне на: 10.05.2017 Срок подаване документи: 09.05.2017 Срок достъп до документация: 09.05.2017 Виж подробности за поръчката