Списък с поръчки

Предмет: Избор на изп. за осъщ. на СН по проект “Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в гр. Хасково Поръчка №: 00211-2017-0017 Статус: Възложена Публикувана на: 11.04.2017 Отваряне на: 19.05.2017 Срок подаване документи: 18.05.2017 Срок достъп до документация: 18.05.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: Дейности по осигуряване на публичност, информация и визуализация на проекти, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове по обособени позиции Поръчка №: 00211-2017-0016 Статус: Възложена Публикувана на: 10.04.2017 Отваряне на: 17.05.2017 Срок подаване документи: 15.05.2017 Срок достъп до документация: 15.05.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: Приготвяне и доставка на храна за детски, социални и здравни заведения на територията на Община Хасково Поръчка №: 00211-2017-0019 Статус: Възложена Публикувана на: 10.04.2017 Отваряне на: 22.05.2017 Срок подаване документи: 19.05.2017 Срок достъп до документация: 19.05.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: Благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково по обособени позиции Поръчка №: 00211-2017-0015 Статус: Възложена Публикувана на: 10.04.2017 Отваряне на: 18.05.2017 Срок подаване документи: 17.05.2017 Срок достъп до документация: 17.05.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Ремонтни работи на уличната инфраструктура в град Хасково" Поръчка №: 00211-2017-0014 Статус: Възложена Публикувана на: 04.04.2017 Отваряне на: 11.05.2017 Срок подаване документи: 10.05.2017 Срок достъп до документация: 10.05.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: Доставка на пътно-маркировъчна машина за нуждите на ОП „Екопрогрес“ Поръчка №: 00211-2017-0013 Статус: Прекратена Публикувана на: 04.04.2017 Отваряне на: 10.05.2017 Срок подаване документи: 09.05.2017 Срок достъп до документация: 09.05.2017 Виж подробности за поръчката