Списък с поръчки

Предмет: „Довършителни строително-монтажни работи на мост на р. Харманлийска на път IV-80072 /HKV2252/ I-8 от км 0+000 до км 0+630 / с. Стойково – Любеново, и варианта 0+581.36“ Поръчка №: 00211-2017-0035 Статус: Възложена Публикувана на: 19.07.2017 Отваряне на: 01.08.2017 Срок подаване документи: 31.07.2017 Срок достъп до документация: 31.07.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Авторски надзор на обект „Благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково“ за подобект: „Детска площадка в междублоково пространство на ул. „Атон“ Поръчка №: 00211-2017-0034 Статус: Възложена Публикувана на: 19.07.2017 Отваряне на: 31.07.2017 Срок подаване документи: 28.07.2017 Срок достъп до документация: 28.07.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Ремонтни работи на общинската пътна мрежа в Община Хасково през 2017 година" Поръчка №: 00211-2017-0033 Статус: Възложена Публикувана на: 17.07.2017 Отваряне на: 21.08.2017 Срок подаване документи: 18.08.2017 Срок достъп до документация: 18.08.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: “Авторски надзор при изпълнение на СМР на обекти по проект “Авторски надзор при изпълнение на СМР на обекти по проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОДПОРНА СТЕНА ДО 2,00 М – ОГРАДА ОТ СЕВЕРНАТА СТРАНА НА СОУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ Поръчка №: 00211-2017-0032 Статус: Възложена Публикувана на: 11.07.2017 Отваряне на: 19.07.2017 Срок подаване документи: 18.07.2017 Срок достъп до документация: 18.07.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Дейности по осигуряване на публичност и комуникация по обособени позиции“ Поръчка №: 00211-2017-0031 Статус: Частично Публикувана на: 06.07.2017 Отваряне на: 10.08.2017 Срок подаване документи: 09.08.2017 Срок достъп до документация: 09.08.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Денонощна физическа охрана на сгради и имущество на Община Хасково“ Поръчка №: 00211-2017-0030 Статус: Възложена Публикувана на: 06.07.2017 Отваряне на: 09.08.2017 Срок подаване документи: 08.08.2017 Срок достъп до документация: 08.08.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане за ДГ № 20 „Весели очички“ в град Хасково“ Поръчка №: 00211-2017-0029 Статус: Възложена Публикувана на: 06.07.2017 Отваряне на: 08.08.2017 Срок подаване документи: 07.08.2017 Срок достъп до документация: 07.08.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Хасково по обособени позиции” Поръчка №: 00211-2017-0028 Статус: Възложена Публикувана на: 30.06.2017 Отваряне на: 04.08.2017 Срок подаване документи: 03.08.2017 Срок достъп до документация: 03.08.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. Хасково“, подобект „Дублиране на кладенци“, строеж Дублиране на 4 бр. кладенци в обсега на санитарно-охранителна зона „Северна зона“ Поръчка №: 00211-2017-0027 Статус: Възложена Публикувана на: 26.06.2017 Отваряне на: 04.07.2017 Срок подаване документи: 03.07.2017 Срок достъп до документация: 03.07.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: “Реконструкция на подпорна стена до 2,00 м – ограда от северната страна на СОУ „Паисий Хилендарски“. Поръчка №: 9065525 Статус: Възложена Публикувана на: 22.06.2017 Отваряне на: 13.07.2017 Срок подаване документи: 12.07.2017 Срок достъп до документация: 12.07.2017 Виж подробности за поръчката