Списък с поръчки

Предмет: Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. Хасково“, подобект „Дублиране на кладенци“, строеж Дублиране на 4 бр. кладенци в обсега на санитарно-охранителна зона „Северна зона“ Поръчка №: 00211-2017-0027 Статус: Възложена Публикувана на: 26.06.2017 Отваряне на: 04.07.2017 Срок подаване документи: 03.07.2017 Срок достъп до документация: 03.07.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: “Реконструкция на подпорна стена до 2,00 м – ограда от северната страна на СОУ „Паисий Хилендарски“. Поръчка №: 9065525 Статус: Възложена Публикувана на: 22.06.2017 Отваряне на: 13.07.2017 Срок подаване документи: 12.07.2017 Срок достъп до документация: 12.07.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Доставка на бетони, варови и циментови разтвори, изделия от бетон и цимент за нуждите на Общинско предприятие „Екопрогрес“, Община Хасково разделена на три обособени позиции Поръчка №: 00211-2017-0026 Статус: Възложена Публикувана на: 19.06.2017 Отваряне на: 11.07.2017 Срок подаване документи: 10.07.2017 Срок достъп до документация: 10.07.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: Доставка на риба, яйца, сладолед и напитки за нуждите на ПС "Смокини" към ОП "Спорт и отдих" по 3 обособени позиции Поръчка №: 00211-2017-0025 Статус: Възложена Публикувана на: 08.06.2017 Отваряне на: 16.06.2017 Срок подаване документи: 15.06.2017 Срок достъп до документация: 15.06.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. Хасково“, подобект „Дублиране на кладенци“ по обособени позиции: Поръчка №: 00211-2017-0024 Статус: Възложена Публикувана на: 02.06.2017 Отваряне на: 13.06.2017 Срок подаване документи: 12.06.2017 Срок достъп до документация: 12.06.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на Дом за стари хора „Кенана“ Поръчка №: 00211-2017-0023 Статус: Възложена Публикувана на: 29.05.2017 Отваряне на: 05.07.2017 Срок подаване документи: 04.07.2017 Срок достъп до документация: 04.07.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Изготвяне на информационни и промоционални материали за нуждите на ОП „Младежки център“ Поръчка №: 00211-2017-0022 Статус: Възложена Публикувана на: 29.05.2017 Отваряне на: 04.07.2017 Срок подаване документи: 03.07.2017 Срок достъп до документация: 03.07.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: “Авторски надзор на обект „Благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково“ по обособени позиции: Поръчка №: 00211-2017-0021 Статус: Частично Публикувана на: 23.05.2017 Отваряне на: 08.06.2017 Срок подаване документи: 07.06.2017 Срок достъп до документация: 07.06.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на почивна база „Смокини“ към ОП „Спорт и отдих“ Община Хасково по обособени позиции“ Поръчка №: 00211-2017-0020 Статус: Частично Публикувана на: 16.05.2017 Отваряне на: 26.05.2017 Срок подаване документи: 25.05.2017 Срок достъп до документация: 25.05.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на почивна база „Смокини“ към ОП „Спорт и отдих“ Община Хасково по обособени позиции Поръчка №: 00211-2017-0018 Статус: Частично Публикувана на: 11.04.2017 Отваряне на: 03.05.2017 Срок подаване документи: 02.05.2017 Срок достъп до документация: 02.05.2017 Виж подробности за поръчката