Списък с поръчки

Предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с газификация на котелни помещения и частичен ремонт на отоплителна инсталация – подмяна на отоплителни тела радиатори и тръбна разпределителна мрежа по обособени позиции“ Поръчка №: 9067839 Статус: Възложена Публикувана на: 30.08.2017 Отваряне на: 26.09.2017 Срок подаване документи: 25.09.2017 Срок достъп до документация: 25.09.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. Хасково“, подобект „Дублиране на кладенци“ по обособени позиции“ Поръчка №: 00211-2017-0044 Статус: Възложена Публикувана на: 21.08.2017 Отваряне на: 28.09.2017 Срок подаване документи: 27.09.2017 Срок достъп до документация: 27.09.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Доставка, монтаж и внедряване на система за видеонаблюдение и ситуационен център в град Хасково по определени точки“ Поръчка №: 00211-2017-0043 Статус: Прекратена Публикувана на: 21.08.2017 Отваряне на: 25.10.2017 Срок подаване документи: 24.10.2017 Срок достъп до документация: 24.10.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. Хасково“, подобект „Дублиране на кладенци“ по обособени позиции“ Поръчка №: 00211-2017-0042 Статус: Възложена Публикувана на: 18.08.2017 Отваряне на: 26.09.2017 Срок подаване документи: 25.09.2017 Срок достъп до документация: 25.09.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: “Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на сгради на територията на Община Хасково, обновявани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по обособени позиции“ Поръчка №: 00211-2017-0041 Статус: Възложена Публикувана на: 14.08.2017 Отваряне на: 18.09.2017 Срок подаване документи: 15.09.2017 Срок достъп до документация: 15.09.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: “Авторски надзор при изпълнение на СМР на обекти по проект “Създаване на условия за качествено професионално образование чрез подобряване на сградния фонд и материалната база на ПГДС“ Цар Иван Асен II, гр. Хасково“, по обособени позиции." Поръчка №: 00211-2017-0040 Статус: Възложена Публикувана на: 10.08.2017 Отваряне на: 21.08.2017 Срок подаване документи: 18.08.2017 Срок достъп до документация: 18.08.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: “РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Поръчка №: 00211-2017-0039 Статус: Възложена Публикувана на: 07.08.2017 Отваряне на: 11.09.2017 Срок подаване документи: 08.09.2017 Срок достъп до документация: 08.09.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с „Реконструкция на площадка за игра и занимания на открито в двора на ДЦДВУ „Марина“ в град Хасково“, град Хасково“ Поръчка №: 9066700 Статус: Възложена Публикувана на: 27.07.2017 Отваряне на: 18.08.2017 Срок подаване документи: 17.08.2017 Срок достъп до документация: 17.08.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Ремонтни дейности на уличната инфраструктура в селата" Поръчка №: 00211-2017-0038 Статус: Възложена Публикувана на: 24.07.2017 Отваряне на: 28.08.2017 Срок подаване документи: 25.08.2017 Срок достъп до документация: 25.08.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на обект „Довършителни строително-монтажни работи на мост на р. Харманлийска на път IV-80072 /HKV2252/ I-8 от км 0+000 до км 0+630 / с. Стойково – Любеново, и варианта 0+581.36“ Поръчка №: 00211-2017-0037 Статус: Възложена Публикувана на: 24.07.2017 Отваряне на: 08.08.2017 Срок подаване документи: 07.08.2017 Срок достъп до документация: 07.08.2017 Виж подробности за поръчката