Списък с поръчки

Предмет: “Избор на изпълнител за изготвяне на оценки на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на два обекта: обект №1“Реконструкция с преустройство на бивша сграда на МО в многофункционална обществена сграда и благоустрояване на терена в УПИ І-„за парк и общ. обсл.“, кв.360, гр. Хасково“ и обект №2:“Изграждане на паркова среда в УПИ I-„за парк“ в кв.864 и улица между осови точки 1224A и 38, гр. Хасково” Поръчка №: 00211-2020-0009 Статус: Отворена Публикувана на: 27.03.2020 Отваряне на: 29.04.2020 Срок подаване документи: 28.04.2020 Срок достъп до документация: 28.04.2020 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги” Поръчка №: 9097526 Статус: Отворена Публикувана на: 23.03.2020 Отваряне на: 07.04.2020 Срок подаване документи: 06.04.2020 Срок достъп до документация: 06.04.2020 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ПС „Смокини“ към ОП „Спорт и отдих“ Община Хасково по обособени позиции“ Поръчка №: 00211-2020-0008 Статус: Отворена Публикувана на: 18.03.2020 Отваряне на: 09.04.2020 Срок подаване документи: 08.04.2020 Срок достъп до документация: 08.04.2020 Виж подробности за поръчката
Предмет: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПРИЛЕЖАЩИ ВЪНШНИ ПРОСТРАНСТВА КЪМ СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” Поръчка №: 00211-2020-0007 Статус: Отворена Публикувана на: 16.03.2020 Отваряне на: 10.04.2020 Срок подаване документи: 09.04.2020 Срок достъп до документация: 09.04.2020 Виж подробности за поръчката
Предмет: „РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ ПО 2 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Поръчка №: 00211-2020-0006 Статус: Отворена Публикувана на: 05.03.2020 Отваряне на: 31.03.2020 Срок подаване документи: 30.03.2020 Срок достъп до документация: 30.03.2020 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Доставка на перилни, почистващи препарати и домакински пособия за нуждите на общинска администрация, общинските предприятия и звена на бюджетна издръжка към Община Хасково“ Поръчка №: 9096811 Статус: Отворена Публикувана на: 04.03.2020 Отваряне на: 17.03.2020 Срок подаване документи: 16.03.2020 Срок достъп до документация: 16.03.2020 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Ремонтни дейности на уличната инфраструктура в селата на Община Хасково през 2020 година“ Поръчка №: 00211-2020-0005 Статус: Отворена Публикувана на: 24.02.2020 Отваряне на: 18.03.2020 Срок подаване документи: 17.03.2020 Срок достъп до документация: 17.03.2020 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Ремонтни работи на уличната инфраструктура в град Хасково през 2020 год.“ Поръчка №: 00211-2020-0004 Статус: Отворена Публикувана на: 18.02.2020 Отваряне на: 12.03.2020 Срок подаване документи: 11.03.2020 Срок достъп до документация: 11.03.2020 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Ремонт на общинската пътна мрежа на територията на община Хасково през 2020 година“ Поръчка №: 00211-2020-0003 Статус: Отворена Публикувана на: 03.02.2020 Отваряне на: 25.02.2020 Срок подаване документи: 24.02.2020 Срок достъп до документация: 24.02.2020 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Избор на оператор за експлоатация и поддръжка на Регионалния център за третиране на неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани“ Поръчка №: 00211-2020-0002 Статус: Отворена Публикувана на: 31.01.2020 Отваряне на: 06.03.2020 Срок подаване документи: 05.03.2020 Срок достъп до документация: 05.03.2020 Виж подробности за поръчката