Списък с поръчки

Предмет: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с „Реконструкция на площадка за игра и занимания на открито в двора на ДЦДВУ „Марина“ в град Хасково“, град Хасково“ Поръчка №: 9066700 Статус: Отворена Публикувана на: 27.07.2017 Отваряне на: 14.08.2017 Срок подаване документи: 11.08.2017 Срок достъп до документация: 11.08.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Ремонтни дейности на уличната инфраструктура в селата" Поръчка №: 00211-2017-0038 Статус: Отворена Публикувана на: 24.07.2017 Отваряне на: 28.08.2017 Срок подаване документи: 25.08.2017 Срок достъп до документация: 25.08.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на обект „Довършителни строително-монтажни работи на мост на р. Харманлийска на път IV-80072 /HKV2252/ I-8 от км 0+000 до км 0+630 / с. Стойково – Любеново, и варианта 0+581.36“ Поръчка №: 00211-2017-0037 Статус: Отворена Публикувана на: 24.07.2017 Отваряне на: 08.08.2017 Срок подаване документи: 07.08.2017 Срок достъп до документация: 07.08.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: “Авторски надзор при изпълнение на довършителни строително-монтажни работи на мост на р. Харманлийска на път IV-80072 /HKV2252/ I-8 от км 0+000 до км 0+630 / с. Стойково – Любеново, и варианта 0+581.36“ Поръчка №: 00211-2017-0036 Статус: Отворена Публикувана на: 19.07.2017 Отваряне на: 07.08.2017 Срок подаване документи: 04.08.2017 Срок достъп до документация: 04.08.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Довършителни строително-монтажни работи на мост на р. Харманлийска на път IV-80072 /HKV2252/ I-8 от км 0+000 до км 0+630 / с. Стойково – Любеново, и варианта 0+581.36“ Поръчка №: 00211-2017-0035 Статус: Отворена Публикувана на: 19.07.2017 Отваряне на: 01.08.2017 Срок подаване документи: 31.07.2017 Срок достъп до документация: 31.07.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Авторски надзор на обект „Благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково“ за подобект: „Детска площадка в междублоково пространство на ул. „Атон“ Поръчка №: 00211-2017-0034 Статус: Отворена Публикувана на: 19.07.2017 Отваряне на: 31.07.2017 Срок подаване документи: 28.07.2017 Срок достъп до документация: 28.07.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Ремонтни работи на общинската пътна мрежа в Община Хасково през 2017 година" Поръчка №: 00211-2017-0033 Статус: Отворена Публикувана на: 17.07.2017 Отваряне на: 21.08.2017 Срок подаване документи: 18.08.2017 Срок достъп до документация: 18.08.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: “Авторски надзор при изпълнение на СМР на обекти по проект “Авторски надзор при изпълнение на СМР на обекти по проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОДПОРНА СТЕНА ДО 2,00 М – ОГРАДА ОТ СЕВЕРНАТА СТРАНА НА СОУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ Поръчка №: 00211-2017-0032 Статус: Отворена Публикувана на: 11.07.2017 Отваряне на: 19.07.2017 Срок подаване документи: 18.07.2017 Срок достъп до документация: 18.07.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Дейности по осигуряване на публичност и комуникация по обособени позиции“ Поръчка №: 00211-2017-0031 Статус: Отворена Публикувана на: 06.07.2017 Отваряне на: 10.08.2017 Срок подаване документи: 09.08.2017 Срок достъп до документация: 09.08.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Денонощна физическа охрана на сгради и имущество на Община Хасково“ Поръчка №: 00211-2017-0030 Статус: Отворена Публикувана на: 06.07.2017 Отваряне на: 09.08.2017 Срок подаване документи: 08.08.2017 Срок достъп до документация: 08.08.2017 Виж подробности за поръчката