Списък с поръчки

Предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ „ОТВОДНЯВАНЕ НА ПАРК „КУБА“ ПО УЛ.“ГАБРОВО“ И УЛ.“ДУНАВ“ В ГР.ХАСКОВО“ Поръчка №: Статус: Отворена Публикувана на: 06.08.2019 Отваряне на: 11.09.2019 Срок подаване документи: 10.09.2019 Срок достъп до документация: 10.09.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: “Авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: „ОТВОДНЯВАНЕ НА ПАРК „КУБА“ ПО УЛ.“ГАБРОВО“ И УЛ.“ДУНАВ“ в гр. Хасково Поръчка №: 00211-2019-0033 Статус: Прекратена Публикувана на: 01.08.2019 Отваряне на: 20.08.2019 Срок подаване документи: 19.08.2019 Срок достъп до документация: 19.08.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Изпълнение на СМР на строеж: „ОТВОДНЯВАНЕ НА ПАРК „КУБА“ ПО УЛ. „ГАБРОВО“ И УЛ. „ДУНАВ“ в гр. Хасково“ Поръчка №: 00211-2019-0032 Статус: Отворена Публикувана на: 31.07.2019 Отваряне на: 23.08.2019 Срок подаване документи: 22.08.2019 Срок достъп до документация: 22.08.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Избор на изпълнител за извършване на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т.(1 - 5) ЗУТ и изготвяне на технически паспорт съгласно чл.176а от ЗУТ, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ за три сгради в град Хасково Поръчка №: 00211-2019-0031 Статус: Отворена Публикувана на: 30.07.2019 Отваряне на: 21.08.2019 Срок подаване документи: 20.08.2019 Срок достъп до документация: 20.08.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за обекти на община хасково в подкрепа за деинституционализация на грижите за деца, по обособени позиции“ Поръчка №: 00211-2019-0029 Статус: Отворена Публикувана на: 26.07.2019 Отваряне на: 30.08.2019 Срок подаване документи: 29.08.2019 Срок достъп до документация: 29.08.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „РЕМОНТ НА ДОМ НА ПОКОЙНИКА, КВ. МАКЕДОНСКИ, ГР. ХАСКОВО“ Поръчка №: 00211-2019-0030 Статус: Отворена Публикувана на: 24.07.2019 Отваряне на: 16.08.2019 Срок подаване документи: 15.08.2019 Срок достъп до документация: 15.08.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Закупуване на 1 брой употребяван лек автомобил, с брой места 4+1 за нуждите на ОП „Спорт и отдих“ Поръчка №: 00211-2019-0028 Статус: Прекратена Публикувана на: 10.07.2019 Отваряне на: 01.08.2019 Срок подаване документи: 31.07.2019 Срок достъп до документация: 31.07.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Закупуване на фабрично нови леки автомобили по обособени позиции“ Поръчка №: 00211-2019-0027 Статус: Отворена Публикувана на: 01.07.2019 Отваряне на: 23.07.2019 Срок подаване документи: 22.07.2019 Срок достъп до документация: 22.07.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор на обекти на образователната инфраструктура: „Ремонт и реконструкция на съществуваща спортна площадка за футбол и баскетбол в двора на ЕГ „Проф. Д-р Асен Златаров“, „Ремонт и реконструкция на съществуваща спортна площадка за волейбол и баскетбол в двора на ОУ „Христо Смирненски“, гр. Хасково“, „Ремонт и реконструкция на дворно пространство на СУ „Васил Левски“, гр. Хасково“ Поръчка №: 00211-2019-0024 Статус: Отворена Публикувана на: 27.06.2019 Отваряне на: 31.07.2019 Срок подаване документи: 30.07.2019 Срок достъп до документация: 30.07.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ВКЛЮЧВАЩ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) И ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ (ОС)“ Поръчка №: 00211-2019-0026 Статус: Спряна Публикувана на: 26.06.2019 Отваряне на: 11.07.2019 Срок подаване документи: 10.07.2019 Срок достъп до документация: 10.07.2019 Виж подробности за поръчката