Municipality Administration

Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
10/23/2013 5002 / 4/22/2013 с. ВЪГЛАРОВО Номер: 042008 Местност: м. "Свинарника",
• НИВА (1.899 дка)
Публичен търг
9/23/2013 3729 / 1/9/2012 с. ВЪГЛАРОВО Номер: 026007 Местност: "Сая алта"
• НИВА (3.319 дка)
Публичен търг
9/16/2013 4852 / 3/18/2013 с. ДОЛНО ВОЙВОДИНО Кв: 5 УПИ: VI Номер: имот пл.№112
• ЗЕМЯ (771 кв.м.)
Публичен търг
9/16/2013 4928 / 4/5/2013 ХАСКОВО Номер: № по предходен план-429002 Местност: м. "Идимирли", Поземлен имот с идентификатор №: 77195.429.2
• НИВА (4.142 дка)
Публичен търг
1/15/2010 3115 / 11/13/2008 ХАСКОВО Номер: поз.имот с идентификатор 77195.217.14 Местност: "Идимирли"
• ЗЕМЯ (13951 кв.м.)
-